Đối tượng thích hợp sử dụng dưỡng chất PITERA (SK-II)?

Dưỡng chất Pitera từ lâu đã biết đến như là thành phần chủ chốt và quan trọng nhất đã tạo nên tên tuổi cũng như sự thành công của thương hiệu SK-II. Hầu hết các sản phẩm của SK-II đều chứa thành phần Pitera, trong đó FTE (Facial Treatment Essence) chiếm thành phần Pitera nhiều

Continue reading »